IN ENGLISH

 

Som en del av vår verksamhet har vi skapat en konferensmiljö där närheten till havet, tystnaden och naturen skapar en alldeles speciell inramning för din verksamhet.

Besök gärna vår hemsida

www.karingon.nu

hem företaget verksamheten kunderna a.sanmark hus91 kontakt

Företaget


Sanmark Consulting AB är ett väletablerat företag inom organisations- och ledarutveckling, som funnits sen 1998 och drivs av Annika Sanmark. Hon samarbetar med ett antal erfarna och välren-ommerade konsulter med olika inriktningar inom området HRM och har tillgång till ett internat- ionellt nätverk av konsulter.

Vår inriktning är organisationspsykologisk, med inriktning på:


• Leda människor och

organisationer

• Hitta gruppens och
organisationens bästa sätt att
fungera

• Handledning i personalledning

 

Kontor och möteslokal finns i Göteborg och i Stockholm

 

På västkusten finns ett litet konferensställe, HUS 91 på Käringön, för max 15 personer, där konferenser och ledarskaps program bedrivs och ledningsgrupper och styrelser kan boka in sig för ostört arbete i unik exklusive miljö.

Sanmark Consulting AB är ett kunskapsföretag med ert företags specifika behov i fokus. I dag främst specialiserat på ledar-skapprogram och ledarskaps handledning.

 

Vi arbetar utifrån er verklighet och designar program och utvecklings-insatser efter era behov och till-sammans med er.

 

Vi hjälper er att öka lönsamheten genom långsiktigt utvecklings-arbete. Målet är att både männ-iskorna och organisationen ska hitta sina bästa funktionssätt.

 

Vi vill skapa förutsättningar för att människor och organisationer ska kunna utveckla hela sin potential. Där ökad lönsamhet går hand i hand med arbetsglädje och personlig tillfredsställelse. Vi hjälper organisationen att hitta sin optimala form.

 

Vi vill bidra till att skapa en värld där olikheter blir tillgångar och där kulturell mångfald är en förut- sättning för kunskapstillväxt, utvecklingsmöjligheter och goda affärer.

Vi arbetar utifrån ditt och organisationens behov och den verklighet ni befinner er i. Vi arbetar genom feedback, övningar och belysande teori.

Behovet och verkligheten styr!


• Kontakta oss för mer
information


Sanmark Consulting • Tandåsplatsen 4 • 412 66 Göteborg Telefon 031–40 40 34
Fax 031–833 544 • Mobil 0708–833 544 • E-mail info@sanmarkconsulting.se

Hus 91 på Käringön • Konferens & Rum • www.karingon.nu