IN ENGLISH


 

Som en del av vår verksamhet har vi skapat en konferensmiljö där närheten till havet, tystnaden och naturen skapar en alldeles speciell inramning för din verksamhet.

Besök gärna vår hemsida
www.karingon.nu

hem företaget verksamheten kunderna a.sanmark hus91 kontakt

Annika Sanmark

• Fil. kand, kultur och
beteendevetenskap
• Dipl. marknadsekonom – DIHM
• Dipl. organisationskonsult –
Gestalt-Akademin i Skandinavien
• 2-årig internationell utbildning i organisationsutveckling –

Gestalt Institute of

Cleveland, USA


Annika Sanmark har arbetat med ledare, team och organisations-utveckling inom näringslivet och statlig och kommunal verksamhet sedan 1990. Innan dess verkade hon som ledare både i Sverige och utomlands.

 

Annika hjälper chefer och arbets-grupper att hitta nya målsätt-ningar, nya arbetsformer och inte minst ny arbetsglädje och skapar på så vis förutsättningar för ett positivt förändringsarbete med varaktiga resultat. Hennes breda arbetslivserfarenhet och gedigna kulturella kompetens (efter att ha verkat i länder som Pakistan, Irak, Turkiet och Spanien) är en stor tillgång i arbetet.

 

Hon är i första hand en erfaren processkonsult men även en välrenommerad, entusiasmerande och personlig föredragshållare.

 

Annika är fil.kand. i kultur och beteendevetenskap och diplom-erad marknadsekonom DHIM.

Hon har genomgått en fyraårig organisationspsykologisk utbild-ning vid Gestalt Akademin i Skandinavien och är diplomerad organisationskonsult.

 

Hon har även genomgått en två-årig internationell utbildning i organisationsutveckling vid the Gestalt Institut of Cleveland, USA, med inriktning på kulturell mångfald och mångkulturella företag.

 

Nu kombinerar hon sina många utlandsår med sin gedigna kon-sulterfarenhet och jobbar med att skapa och driva ledarskaps program för en antal stora företag och deras alla chefer och ledare. Hon faciliterar stora dialogsem-inarier enligt Open Space metoden och har chefshandledning med bas i Stockholm och Göteborg.


Sanmark Consulting • Tandåsplatsen 4 • 412 66 Göteborg Telefon 031–40 40 34
Fax 031–833 544 • Mobil 0708–833 544 • E-mail info@sanmarkconsulting.se

Hus 91 på Käringön • Konferens & Rum • www.karingon.nu